Adopční podmínky

Jestliže se rozhodnete dát domov některé z našich kočiček, budeme velice rádi. V takovém případě si prosím řádně přečtěte naše podmínky, abyste věděli, co vás v adopčním procesu čeká.

Rozhovor

Jestliže se rozhodnete adoptovat od nás kočičku, je důležité s námi absolvovat telefonický rohovor, kdy se snažíme zjistit jestli vámi vybraná kočička bude u vás doma šťastná. Nesnažíme se hledat domov kočičkám za každou cenu a proto se snažíme majitele vybírat podle potřeby konkrétní kočičky. Kočičky se u nás nachází různé. Některé by se venku bály a proto je nepřípustné je pouštět ven, jiné jsou zase zvyklé na procházky chodit a jenom v domácím prostředí by jim to nevyhovovalo a doma by se mohly trápit. Některé jsou velice společenské a proto potřebují kočičího parťáka, jiné zase ostatní kočičky nemusí a proto potřebují žít jako jedináčci. Proto je pro nás důležité od vás zjistit, jaký domov které kočičce nabízíte a zhodnotit jestli vámi vybraná kočička je pro vás vhodným kadidátem na domov.
Domov kočičkám vybíráme my a proto neplatí, že kdo se první ozve, ten si kočičku domů odveze protože dbáme na to, aby nová rodina byla pro kočičku tou pravou a již poslední.

Podpis smlouvy

Jestliže se domluvíme, že dáte domov některé z našich kočiček, bude vám předložena k podpisu smlouva o převzetí zvířete do vlastní péče, kterou si řádně přečtete a podpisem stvrdíme platnost této smlouvy. Naše smlouva je podrobná, ale my věříme, že ten, kdo má opravdu zájem se o kočičku řádně a svědomitě starat s touto smlouvou nebude mít žádný problém. Co se týče smlouvy dostanete možnost smlouvu náležitě prostudovat. Ve smlouvě se hlavně zavážete o kočičku se řádně stara, nevystavovat ji týrání ani jinému krutému zacházení. Dále se zavážete kočičku řádně a kvalitně krmit a napájet a také se zavážete nám dávat informace o tom, jak se kočičce daří a to včetně zasílání fotografií, tyto fotografie budete zasílat v režimu: 3 dny od adopce, 10 dní od adopce a poté 2x ročně! Jistě chápete, že vzhledem k tomu, že kočičkám věnujeme spoustu času, usilí, lásky ale i financí, tak chceme vědět, jak se kočičce daří a že je v pořádku.
Vaše osobní údaje, které se budou zapisovat do smlouvy budou využity pouze za účelem plnění smluvních podmínek.

Zdravotní stav kočky

Všechny kočičky od nás odcházejí očkované, odblešené, odčervené. U koťátek dáváme kočičky i po prvním očkování jestliže s tím budoucí osvojitel souhlasí, nutnost je pak kočičku přeočkovat. Dospělé kočičky od nás odcházejí kastrované. U koťátek je u adopcí podmínka kastrace a to do data na kterém se domluvíme.
Kočičky, které od nás odchází jsou testovány na kočičí nemoci FIV/FeLV. O zdravotním stavu kočičky budete řádně informováni, tyto informace jsou uvedené i u inzerátu kočiček.
Většina kočiček také od nách odchází čipovaných a toto také všem majitelům kočiček doporučujeme, protože v případě ztráty kočičky je to jeden z mála identifikátorů, který pomůže kočičkám vrátit se ke svým majitelům.

Vyzvednutí kočičky

V den vyzvednutí kočičky si každý osvojitel odveze kočičku ve své vlastní přepravce. Jestliže nebude mít osvojitel svoji vlastní přepravku, nebude kočička k osvojení předána. Nedovolíme, aby kočička cestovala v papírové krabici, košíku nebo volně ve vozidle.

- POŽADUJEME, ABY OSVOJITELÉ MĚLI ZABEZPEČENÁ OKNA, POPŘ. BALKÓN SÍTĚMI A ZAJIŠTĚNÉ VÝKLOPNÉ OKNA OCHRANOU MŘÍŽKOU. PŘED ADOPCÍ BUDEME POŽADOVAT JAKO DOLOŽENÍ FOTOGRAFIE O ZAJIŠTĚNÍ!
- KOČKY DÁVÁME DO ADOPCE POUZE OSVOJITELŮM, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ ČR!
- KOČKY NEDÁVÁME STUDENTŮM DO SDÍLENÉHO BYDLENÍ!